07th Expansion Wiki tiếng Việt
Advertisement
07th Expansion Wiki tiếng Việt

Thành phố Tráng Lệ của những cuốn sách tuyệt vời nhất, nơi cư ngụ của Đại Phù Thủy Bàng Quan, Hí Kịch và Quan Kịch (hay con được gọi là Đồ Thư Chi Đô hay Thư Viện) là một vương quốc thần thánh nằm dưới sự điều hành của hội đồng phù thủy Senate. Đây là một đại thư viện với những kệ sách khổng lồ chứa đựng vô hạn cuốn sách do chính tay Featherine Augustus Aurora tuyển chọn. Theo như những gì Bernkastel đã đề cập thì mỗi cuốn sách chứa đựng một thế giới khác nhau, tương tự như bàn cờ của Beatrice. Bản thân thành phố cũng được một lá chắn bất khả xâm phạm bảo vệ. Chỉ có những phù thủy từ hội đồng Senate mới có thể vào được thành phố, còn những người khác muốn vào thì phải được mời.

Trong chương Twilight of the Golden Witch, Đồ Thư Chi Đô chính là nơi diễn ra những trận quyết đấu cuối cũng giữa Bernkastel và Lambdadelta, Lambdadelta và Featherine, và giữa Bernkastel và Battler + Ange.

Advertisement