07th Expansion Wiki tiếng Việt
Advertisement

Chân Lý Vàng là chân lý thần thánh được đan lại với nhau bằng một hình thức khác so với Sự Thật Đỏ. Sức mạnh của nó ngang bằng với Sự Thật Đỏ nhưng phải tùy theo tình hình cụ thể mà nó có thể mạnh hơn hoặc yếu hơn. Con người cũng có thể dùng chân lý này để đối kháng lại điều răn thứ 2 của Knox.

Giả thuyết

Dù cho những lời giải thích của Ryukishi07 có vẻ mâu thuẫn với những tuyên bố của Lambdadelta, theo như lời của Lambdadelta thì việc Battler sử dụng được chân lý vàng chứng tỏ rằng cậu đã hiểu về luật lệ của trò chơi này và qua đó cậu đã đủ tư cách để trở thành Game Master. Như vậy có thể suy đoán rằng chân lý vàng chính là điều kiện để một người có thể trở thành Game Master và đây là giả thuyết hợp lý nhất về tính chất của Chân Lý Vàng.

Một giả thuyết khác thì cho là Chân Lý Vàng không phải dùng để khẳng định một sự thật hay luận điểm nào đó, mà nó được dùng để nhấn mạnh những gì người sử dụng tin vào chính là sự thật. Trong trường hợp này thì nó chỉ có hiệu lực tương đương với Sự Thật Đỏ khi được Game Master sử dụng sau khi đã nhận ra sự thật. Và giả thuyết này phù hợp với cả tuyên bố của Lambdadelta và Ryukishi07 liên quan đến Chân Lý Vàng.

Giả thuyết cuối cùng là Chân Lý Vàng chỉ có thể được sử dụng nếu mọi người tin vào tuyên bố bằng chữ vàng là sự thật, không cần biết tính chính xác của nó thế nào.

Advertisement