07th Expansion Wiki tiếng Việt
Advertisement
07th Expansion Wiki tiếng Việt

Phòng hút thuốc của những phù thủy là khoảng không gian tồn tại ở Meta-World, đây là nơi mà phần lớn những cuộc tranh luận giữa BattlerBeatrice diễn ra.

Advertisement