07th Expansion Wiki tiếng Việt
Advertisement

Nghịch lý Hempel (ヘンペルのカラス Henperu no Karasu?), hay còn gọi là nghịch lý con quạ, là một nghịch lý mô phỏng sự đối lập giữa suy luận quy nạpsuy diễn logic.

Giả thuyết: Mọi con quạ đều màu đen.
Phép tất suy thực chất: Bất cứ thứ nào không phải màu đen thì đó không phải là quạ.

Không có con quạ nào để quan sát nên toàn bộ tập hợp các vật thể không phải là màu đen có thể quan sát được có thể được xem là bằng chứng về việc tất cả các con quạ đều là màu đen.

Dù cho nghịch lý này bị nghi ngờ về tính xác thật về những sự thật mà nó đưa ra, nhưng nghịch lý này cũng có thể được dùng để làm suy yếu thêm những luận điểm vốn đã lủng củng.

Advertisement