07th Expansion Wiki tiếng Việt
Advertisement
07th Expansion Wiki tiếng Việt

Nghịch lý Hempel (ヘンペルのカラス Henperu no Karasu?), hay còn gọi là nghịch lý con quạ, là một nghịch lý mô phỏng sự đối lập giữa lập luận quy nạp và suy diễn logic.

Giả thuyết: Mọi con quạ đều màu đen.

Phép tất suy thực chất: Bất cứ thứ nào không phải màu đen thì đó không phải là quạ.

Không có con quạ nào để quan sát, nên toàn bộ những con quạ không phải màu đen có thể quan sát được có thể xem là bằng chứng để chứng minh rằng màu sắc cơ bản của con quạ.

Dù cho nghịch lý này bị chỉ trích nặng vì không có đủ dữ liệu bằng chứng, nhưng nó cũng có thể được dùng để làm suy yếu thêm những luận điểm vốn đã lủng củng.

Advertisement