07th Expansion Wiki tiếng Việt
Advertisement
Cico cinema logo
Bài viết này là về một thuật ngữ trong Ciconia no Naku Koro ni.
Cico kisha01

Một đoàn tàu được vận hành bằng Linh Tố, bắt chước một loại động cơ hơi nước lâu đời.

Linh Tố là một loại tài nguyên giúp dẫn đến cuộc cách mạng công nghệ ở thời kỳ A3W. Mặc dù chưa khám phá được hết các bí ẩn về Linh Tố nhưng nó vẫn được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là dùng để chuyển hóa thành năng lượng cung cấp cho các Gauntlet Knight thông qua Chuyển hóa Dreissig.

Ngoài ra còn có một loại Linh Tố Hiếm mà trong đó LATO là nơi sản xuất hàng đầu thế giới.


Advertisement