Kakera (カケラ?, có nghĩa là mảnh thủy tinh) là một khái niệm phổ biến mà những phù thủy du hành hay sử dụng. Trong thế giới quan của series When They Cry, chúng là những mảnh thủy tinh lấp lánh và bên trong chứa vô hạn thế giới song song với vô số những khả năng xảy ra ở từng thế giới. Trong manga chuyển thể của Higurashi no Naku Koro ni, chương Minagoroshi-hen, Bernkastel gọi chúng là những cuốn sách với những tên gọi khác nhau. Trò chơi có thể được xem là vô số thế giới song song cùng tồn tại song song với nhau. Những thế giới này có thể được nhìn thấu thông qua tầng thế giới cao hơn là Meta-World và ở biển thủy tinh. Trong thế giới quan Higurashi no Naku Koro ni, Rika Furude có thể xem hết toàn bộ các thế giới khác nhau tại biển thủy tinh. Bernkastel cũng tới biển thủy tinh và quan sát những thế giới đó cũng như tìm ra sự thật trong chương End of the Golden Witch. Ngoài việc được sử dụng như một vật thể để theo dõi những thế giới khác nhau, Bernkastel cũng nói rằng cô có thể biến những gì hiện diện ở mảnh Kakera thành hiện thực và trong chương Twilight of the Golden Witch, nó còn được Lambdadelta sử dụng như một thiết bị di chuyển và cho phép các phù thủy du hành giống như cô để tham gia vào hoặc thoát ra khỏi trò chơi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.