07th Expansion Wiki tiếng Việt
Advertisement
Cico cinema logo
Bài viết này là về một thuật ngữ xuất hiện trong Ciconia no Naku Koro ni.

Kỵ Sĩ Đoàn (騎士団 kishidan), là một nhóm tập hợp những người có cùng chung chí hướng, mục đích, khá giống với các hội kín. Mỗi Kỵ Sĩ Đoàn được lập ra với những mục đích khác nhau, từ những thứ đơn giản như là một fanclub hay là một ban nhạc cho tới những việc hệ trọng giống như Đại Dục Tràng Kỵ Sĩ Đoàn của Miyao.

Các Kỵ Sĩ Đoàn[]

  • Tam Vương Kỵ Sĩ Đoàn
  • Đệ Cửu Tối Thượng Kỵ Sĩ Đoàn
  • Prometheus Kỵ Sĩ Đoàn
  • Wisteria Kỵ Sĩ Đoàn
  • Thánh Phương Chu Kỵ Sĩ Đoàn
  • Đại Dục Tràng Kỵ Sĩ Đoàn
Advertisement