07th Expansion Wiki tiếng Việt
Advertisement
Cinema logo3
Bài viết này là về thuật ngữ xuất hiện trong Umineko no Naku Koro ni.

Game Master (ゲームマスター Gēmumasutā) là một danh hiệu trong thế giới quan Umineko, người nắm giữ danh hiệu này có khả năng tạo ra câu chuyện từ bàn cờ. Vị trí này được các Phù thủy/Ma thuật sư nắm giữ và bàn cờ chính là Rokkenjima, trò chơi diễn ra trong vòng hai ngày, từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 5 tháng 10 năm 1986. Khi tạo ra câu chuyện, Game Master phải tránh tạo ra Lỗi Logic không thì cả hệ thống trò chơi sẽ ngay lập tức bị đổ vỡ.

Theo những phù thủy khác đề cập có rất nhiều bàn cờ khác cùng tồn tại song hành với bàn cờ Rokkenjima.

Danh sách các Game Master[]

Game Master Bàn game
Beatrice
 • Legend of the Golden Witch
 • Turn of the Golden Witch
 • Banquet of the Golden Witch
 • Alliance of the Golden Witch
 • Land of the Golden Witch (Tuy vậy, cô chưa bao giờ kể câu chuyện này)
Lambdadelta
 • End of the Golden Witch
Battler
 • Dawn of the Golden Witch
 • Twilight of the Golden Witch
Bernkastel
 • Requiem of the Golden Witch
 • Twilight of the Golden Witch
Piece
 • Last note of the Golden Witch
??? Trước khi trở thành Phù thủy Kỳ Tích, Bernkastel bị mắc kẹt trong một trò chơi với một Game Master bí ẩn. Trong phiên bản manga của chương Dawn of the Golden Witch có gợi ý rằng trò chơi này có thể là Higurashi no Naku Koro ni, với Hanyuu là Game Master.
Advertisement