Từ trái qua phải: Gertrude, Dlanor A. Knox, Cornelia

Eiserne Jungfrau (アイゼルネ・ユングフラウ, Aizerune Yungufurau?) là đồ vật được Furudo Erika triệu hồi ở chương End of the Golden Witch. Đây là cơ quan thực thi sự sám hối ở quận thứ bảy thuộc tòa án tối cao của Thiên Đường.

Đây là cơ quan được tập hợp bởi những giám mục cấp cao với Dlanor A. Knox là tổng chỉ huy, cùng với những cộng sự cấp dưới. Cơ quan này chịu trách nhiệm thẩm vấn những kẻ bị cho là dị giáo và tiến hành công việc hành quyết đối với những đối tượng này và đôi khi thực hiện sự cứu rỗi. Tuy nhiên phần lớn thì Tòa án tối cao của Thiên Đường gửi họ đến là để hành quyết những kẻ dị giáo và được quyền quyết định đưa ra những lời kết án. Nói chung, họ không khác gì một nhóm đồ tể.

Họ có rất nhiều chiến tích đáng nể và những cơ quan khác cũng biết về danh tiếng của họ.

Thành viên

Thông tin khác

  • Eiserne Jungfrau trong tiếng Đức có nghĩa là "Thiết Xử Nữ".
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.