07th Expansion Wiki tiếng Việt
Advertisement

Chứng minh sự tồn tại của Quỷ sứ (悪魔の証明 Akuma no Shōmei) là một kiểu lý luận nước đôi, được dùng để chứng minh sự tồn tại của một thứ gì đó mà đối phương không thể phủ nhận được do thiếu bằng chứng.

Hình ảnh của Quỷ sứ thường được dùng để minh họa cho lý thuyết này, và trên thực tế nó thường được áp dụng cho những vấn đề về luật sở trí tuệ liên quan đến công nghệ hộp đen, như việc cấp bằng sáng chế về các quy trình hóa học trong sản xuất hoặc mã nguồn của phần mềm. Trong những vụ thưa kiện thì nó thường được bên nguyên đơn sử dụng để thu thập tin tức hoặc bằng trát hầu tòa từ những dữ liệu nội bộ của bên bị cáo.

Trong cuộc quyết đấu giữa BattlerBeatrice, sự thật đỏ có thể được sử dụng để giải quyết kiểu lý luận nước đôi này. Nghịch lý Hempel cũng được sử dụng để đối kháng lại lý luận này: Nếu chúng ta thừa nhận sự tồn tại của Quỷ sứ và lên án nó nhưng lại không thể xác định được sự tồn tại của Quỷ sứ là như thế nào, vậy cách duy nhất để chứng minh tội lỗi của nó chính là chứng minh sự trong sạch của mọi người. Một kết luận được đưa ra bằng quyền trinh thám sẽ phủ nhận toàn bộ chứng minh sự tồn tại của Quỷ sứ; nếu không có bằng chứng để chứng minh thì coi như mọi khả năng về sự vật, sự việc đó bị loại bỏ hết.

Advertisement