07th Expansion Wiki tiếng Việt
Advertisement
Chào mừng đến 07th Expansion Wiki tiếng Việt
Wiki này là để cung cấp thông tin về 07th Expansion!
Chúng tôi hiện đang có 26 bài viết, 110 tập tin, 1 thành viên đang hoạt động!

Ở Wiki này không chấp nhận fanfiction hay bất cứ những bài viết có ý đồ phá hoại nào khác. Nếu không tuân thủ thì mình xin nhét các bạn vào một mảnh Kakera nào đó rồi tống khứ khỏi Wiki này.

Crossover.png
Advertisement